Waarom 3D printen met leerlingen op de (basis)school? 2018-09-27T19:47:47+00:00

Een van de grootste redenen waarom 3d printen niet mag ontbreken in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs is de constatering dat steeds minder kinderen voor een technische opleiding kiezen.

In de toekomst zal dit ernstige consequenties hebben als er gekeken wordt naar de concurrentiepositie in de internationale economie. Om mee te kunnen doen in de mondiale economie is het belangrijk om leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet/secundair onderwijs in aanraking te laten komen met nieuwe technologie├źn. Het is dus tijd om te investeren in onderwijs dat kinderen uitdaagt en nieuwsgierig maakt op het gebied van techniek en technologie. 3D printing is een uitstekende manier om bij leerlingen interesse voor technologie en techniek aan te wakkeren.

Wat zijn redenen om 3D printing toe te voegen aan het lesmateriaal op school? Wij vertellen het je hieronder!

Techniekpact 2020 – aandacht voor techniek op basisscholen

Om de oplopende tekorten in de technieksector te lijf te gaan heeft het bedrijfsleven, regionale overheid, onderwijsinstellingen, werknemersorganisaties en het rijk het Techniekpact 2020 afgesproken. Het doel van dit plan is dat er meer jongeren kiezen voor een technische opleiding en dat er meer werknemers gaan werken in de techniek. In het Techniekpact staan afspraken die de aansluiting van de arbeidsmarkt en het onderwijs in de technieksector versterken. Een van deze 20 afspraken in het pact is dat alle basisscholen in Nederland structureel technologie en wetenschap aanbieden.

3D printing maakt wetenschap en techniek interessanter

Hoe kan je techniek en wetenschap voor leerlingen uitdagender en leuker maken? Hoe wek je de interesse van leerlingen? Hoe stimuleer je de ontwikkeling van specifieke vaardigheden van leerlingen? Allemaal vragen die spelen op veel scholen in Nederland. Maar heb je wel eens gedacht aan het toevoegen 3D printing aan het lesmateriaal? Het gebruik van een 3D-printer zorgt ervoor dat de essentie van techniek en de werking al lerend ontdekt wordt door leerlingen.

Kinderen op de (basis)school hebben vaak een verkeerd (negatief) beeld over wat technologie en techniek inhoudt en wat je er in praktijk allemaal mee kan doen. Dat verkeerde en vaak negatieve beeld kan vrij gemakkelijk veranderen wanneer je leerlingen in aanraking brengt met 3D printing. Als je voor het eerst een 3D-printer een object ziet maken zorgt dat direct voor verwondering. Wat de interesse van leerlingen wekt. Uitdagend techniekonderwijs moet ervoor zorgen dat er steeds meer gekozen wordt voor technische opleidingen. Hierbij is het belangrijk om niet alleen te richten op leerkrachten en kinderen, maar ook op de opvoeders. De opvoeders van leerlingen spelen namelijk een belangrijke en cruciale rol in het keuzeproces richting vervolgonderwijs.

Activiteiten van techniekonderwijs moeten aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

Doe-ervaringen zijn essentieel bij techniekonderwijs. Daarnaast is het belangrijk om vragen te stellen die leerlingen aanzetten tot kritisch nadenken over de oplossing voor technische problemen.

Het toevoegen van 3D printing aan het onderwijs zorgt voor een probleemoplossende, nieuwsgierige en onderzoekende houding van leerlingen. Het werken met een 3D-printer is de beste technische ervaring waarmee je interesse in techniek opwekt bij leerlingen. Het gebruik van een 3D-printer vraagt om ontwerpend en onderzoekend leren. Deze manier van leren is goed voor de ontwikkeling van vaardigheden als creativiteit, ondernemingszin, co-creatie, onderzoekend denken en leren door te doen.

Ontdek de werking van techniek

Het starten met een 3D-project is vanuit verschillende perspectieven waardevol voor de vaardigheden van leerlingen. Zowel op het basisonderwijs als het voortgezet/secundair onderwijs. Laat scholieren de werking en essentie van techniek al lerend ontdekken met 3D printing. Het werken met een 3D-printer verkort de afstand van een idee tot een concreet product. Zo kan je zelf een object ontwerpen met een 3D-programma om vervolgens dit object te printen met de 3D-printer. Leerlingen hebben meteen een tastbaar resultaat waar ze begonnen met een idee.

Naast techniek komen leerlingen ook in aanraking met scheikunde, wiskunde, natuurkunde en beeldende vorming. Wat ervoor zorgt dat leerlingen gaan bedenken, ontwerpen, voorbereiden, uitwerken, testen, gebruiken en verbeteren. Het werken met een 3D-printer vraagt om onderzoekend en ontwerpend leren, deze benodigde eigenschappen voor de toekomst worden met 3D-printing op school ontwikkeld. Uit onderzoek is gebleken dat werken met een 3D-printer een bijdrage levert aan zeker zes leergebieden, namelijk:

  1. Geschiedenis/kunst en cultuur
  2. Engels
  3. Nederlands
  4. Rekenen/wiskunde
  5. Biologie
  6. Beeldende vorming

Een 3D-printer biedt ook nieuwe mogelijkheden voor leerkrachten om het lesmateriaal interactiever te maken. Moeilijkere onderwerpen kunnen geïllustreerd worden door geprinte driedimensionale hulpmiddelen. Neem bijvoorbeeld een biologieles over organen. Door het 3D printen van bepaalde organen wordt de les interactiever en daardoor interessanter voor leerlingen. Zo kunnen zijn ook de geprinte organen in detail bekijken. Kortom, een 3D-printer zorgt ervoor dat je ieder lesgebied interactiever, interessanter en begrijpelijker maakt voor leerlingen.

Waarom onderwijs3D?

Onderwijs3D helpt scholen bij het kiezen van de juiste 3D-printers. Wij geven dan ook vrijblijvend persoonlijk advies. Daarnaast bieden wij montage service en onderhoudscontracten. Doordat wij jarenlange ervaring hebben met 3D printing in het onderwijs weten wij als geen ander hoe wij jouw onderwijsinstelling kunnen ontzorgen op het gebied van 3D printing. Wil je persoonlijk advies ontvangen of een vrijblijvende offerte op maat? Neem gerust contact met ons op!